Koulun kerhotoiminta lv. 2019-2020

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan kunnan kouluissa järjestämää opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Koulun kerhotoiminta on harrastuksenomaista, tavoitteellista ja samansuuntaista koulun kasvatustavoitteiden kanssa. Kerhotoiminta järjestää koko lukukauden kestäviä kerhoja sekä lyhytkestoisia kerhoja. Kerhoihin osallistuminen on osallistujille maksutonta. Toiminta on Opetushallituksen tukemaa.

Koulun kerhotoimintaa järjestetään torstaisin, jolloin kerhokyyditykset järjestetään sivukylien osallistujille taksilla. Koulukerhoon osallistuville tarjotaan välipala.
Koulun kerhojen ohjaajina toimivat koulujen opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Kerhojen ohjaajat toimivat kerhojen yhdyshenkilöinä ja tiedottajina kotien ja kuljetusten välillä.

Kerhotoimintaa kehitetään säännöllisesti. Kerran lukuvuodessa tehdään kysely, jonka avulla kartoitetaan toiveita ja palautetta kerhotoiminnasta.

Kerhotoiminnasta vastaa/ koordinoi
Tuula Paakkari
tuula.paakkari@ranua.fi
p. 0400 933 604


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Viimeaikaiset tiedotteet

Koulun kerhotoiminta lv. 2019-2020